Consolidarea participării consorțiului ACTRIS-RO la infrastructura pan-europeană de cercetare ACTRIS - ACTRIS-ROc

Decembrie 01, 2023

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, Ilfov, a derulat în perioada 01.02.2021 – 31.10.2023, proiectul “Consolidarea participării consorțiului ACTRIS-RO la infrastructura pan-europeană de cercetare ACTRIS“, cod MYSMIS – 107596, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, RO-ESFRI-ERIC - Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.

Contractul de finanțare nr. 337/01.02.2021 a fost încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului a fost de 4,505,000 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă 4,500,000 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT 3,740,454 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 759,546 lei.

Proiectul s-a implementat în județul Ilfov, la sediul Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, din str. Atomiștilor nr 409, Măgurele 077125 (nr. cadastral 59307-corp C1, Observator Atmosferic), în județul Prahova la sediul Institutului Național De Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. București, din str. Principala nr. 24, Strejnicu, Com. Targusoru Vechi, 107592, (nr. cadastral 26388, Baza Experimentală pentru Analiză și Cercetarea Mediului) și în județul Cluj, la sediul Universității "BabeșBolyai" din str. Fântânele, nr. 30, Cluj-Napoca, 400294 (nr. cadastral 21358-2/1/1/2/1-C, Facultatea de Știință și Ingineria Mediului).

Obiectivul principal al proiectului ACTRIS-ROc a fost atins prin consolidarea participării instituțiilor științifice din România care sunt parte a consorțiului ACTRIS-RO - INFRASTRUCTURA DE CERCETARE A AEROSOLILOR, NORILOR SI GAZELOR MINORE - la structurarea, construcția și operarea infrastructurii pan-europene ACTRIS (Aerosol, Cloud and Trace gases Research InfraStructure).

Read 899 times Last modified on Vineri, 01 Decembrie 2023 11:27