Pentru asigurarea funcționării si punerii în practică a proiectelor angajate Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică publica anunturi de licitații si achiziții directe dupa cum urmează: