Institutul publică rapoartele anuale privind activitatea desfasurată, articolele publicate, studiinle si proiectele aflate in desfasurare sau finalizate precum si asupra brevetelor obtinute.

Puteți regăsi in pagina de fata rapoartele asociate ultimilor ani de activitate.

Raportul Anual 2022