EN

Eija Juurola (Interim ACTRIS General Director), Paolo Laj (ACTRIS scientific chair) and Niku Kivekas (senior Officer Operations) from the Head Office ACTRIS visited INOE, more precisely MARS - Magurele Centre for Atmosphere and Radiation Studies, during 22-23 of February 2024.

The meeting was hosted by Doina Nicolae CARS leader, along with Livio Belegante Head of the INOE CARS unit. Other CARS leaders from several countries were present: Ina Mattis (DWD, Germany), Alexander Geiss (LMU, Germany), Lucia Mona (CNR, Italy), Nikolaos Siomos (LMU, Germany), Aldo Amodeo (CNR, Italy). Philippe Golub (University of Lille, France), Carlos Toledano (University of Valladolid, Spain), Africa Barreto (AEMET, Spain), Stelios Kazadzis (PMODWRC, Switzerland) and other members of the CARS team have participated online.

RO

Eija Juurola (director general interimar ACTRIS), Paolo Laj (coordonator științific ACTRIS) și Niku Kivekas (responsabil de operațiuni) de la oficiul central ACTRIS au vizitat INOE, mai precis MARS Centrul Magurele pentru Studiul Atmosfei și Radiației, în perioada 22-23 februarie 2024.

Întâlnirea a fost găzduită de Doina Nicolae - liderul CARS, alături de Livio Belegante, șeful unității INOE CARS. Au fost prezenți și alți lideri CARS din mai multe țări: Ina Mattis (DWD, Germania), Alexander Geiss (LMU, Germania), Lucia Mona (CNR, Italia), Nikolaos Siomos (LMU, Germania), Aldo Amodeo (CNR, Italia). Philippe Golub (Universitatea din Lille, Franța), Carlos Toledano (Universitatea din Valladolid, Spania), Africa Barreto (AEMET, Spania), Stelios Kazadzis (PMODWRC, Elveția) și alți membri ai echipei CARS au participat online.