Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, Ilfov, a derulat în perioada 01.02.2021 – 31.10.2023, proiectul “Consolidarea participării consorțiului ACTRIS-RO la infrastructura pan-europeană de cercetare ACTRIS“, cod MYSMIS – 107596, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, RO-ESFRI-ERIC - Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.

Published in Comunicate de presa

În perioada 12-13 octombrie 2021, componenta românească INOE2000 a infrastructurii Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS) a fost supusă procedurii de auditatare.

În această etapă, laboratorul in situ a infrastructurii românești a fost evaluat de experții internaționali din cadrul  European Center for Aerosol Calibration and Characterization (https://www.actris-ecac.eu/index.html).

Published in Noutati