EN:

From 18 May to 31 May 2024 ESA’s Mobile Raman Lidar (EMORAL) operated by the University of Warsaw (UW) team, led by Iwona Stachlewska is measuring at INOE/MARS the Măgurele Center for Atmosphere and Radiation Studies in Romania as part of preparation for EARTHcare cal/val activities. More details at:  https://tinyurl.com/547d8a6b

The EARTHcare is going to be launched in the next hours.

Live broadcast will be available: https://www.youtube.com/watch?v=XlFSRfoblR0

Click here for more details.

We are honored to host The XIVth edition of the LAsers in CONservation of Artworks - LACONA, between 10-13 September 2024, in Bucharest.
 
Abstract submissions are now OPEN
 
Oral and poster presentations are expected on the following TOPICS:
  • Morphological, mechanical, and thermal diagnostics
  • Compositional diagnostics
  • Deterioration phenomena
  • Conservation-restoration technologies & methods
  • Integrated approaches and best practices in photonic conservation-restoration
  • Novel photonic techniques or processes of interest in diagnostics or conservation-restoration
 
 
Website: lacona14.eu
Facebook: @LACONA.INOE

EN

Eija Juurola (Interim ACTRIS General Director), Paolo Laj (ACTRIS scientific chair) and Niku Kivekas (senior Officer Operations) from the Head Office ACTRIS visited INOE, more precisely MARS - Magurele Centre for Atmosphere and Radiation Studies, during 22-23 of February 2024.

The meeting was hosted by Doina Nicolae CARS leader, along with Livio Belegante Head of the INOE CARS unit. Other CARS leaders from several countries were present: Ina Mattis (DWD, Germany), Alexander Geiss (LMU, Germany), Lucia Mona (CNR, Italy), Nikolaos Siomos (LMU, Germany), Aldo Amodeo (CNR, Italy). Philippe Golub (University of Lille, France), Carlos Toledano (University of Valladolid, Spain), Africa Barreto (AEMET, Spain), Stelios Kazadzis (PMODWRC, Switzerland) and other members of the CARS team have participated online.

Executivul a aprobat astăzi memorandum-ul ce prevede participarea României în calitate de membru fondator la infrastructura distribuită la nivel european: European Research Infrastructure for Heritage Science - E-RIHS ERIC.

Hub-ul românesc E-RIHS RO este coordonat de către INOE 2000 și a fost introdus în Roadmap-ul național încă din 2016. 

Felicitări dnei dr. Roxana Rădvan, directorul general al INOE 2000, pentru implicarea și efortul susținut ce au condus la acest important rezultat obținut pe plan internațional!

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, Ilfov, a derulat în perioada 02.06.2020 – 30.11.2023, proiectul “Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene şi promovare europeană” PREPARE, cod MYSMIS2014 - 107874, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: "Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale din Axa 1”, Acțiunea 1.1.3. POC 2014-2020, apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016.

Decembrie 01, 2023

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, Ilfov, a derulat în perioada 01.02.2021 – 31.10.2023, proiectul “Consolidarea participării consorțiului ACTRIS-RO la infrastructura pan-europeană de cercetare ACTRIS“, cod MYSMIS – 107596, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, RO-ESFRI-ERIC - Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.

Decembrie 01, 2023

EN:

Between 13-17 November 2023, INOE participates in The ESA-JAXA Pre-Launch EarthCARE Science and Validation Workshop hosted by ESA-ESRIN, in Frascati, Italy. The event is part of ESA’s mission: Earth Cloud, Aerosol and Radiation Explorer - EarthCARE.

 

RO

În perioada 13-17 noiembrie 2023, INOE participă la ESA-JAXA Pre-Launch EarthCARE Science and Validation Workshop găzduit de ESA-ESRIN, în Frascati, Italia. Evenimentul face parte din misiunea ESA: Earth Cloud, Aerosol and Radiation Explorer - EarthCARE.

EN:

A milestone moment: CELEBRATING 30 YEARS TOGETHER!

The International Conference on Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Precision Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics - HERVEX 2023

We are extremely grateful and heartily acknowledge the kind support from all conference attendees and contributors throughout these years!
We look forward to meeting old friends and new ones at this anniversary moment, and to further building bridges between researchers and institutions in the years to come!
***
The most significant international scientific reunion in the field of Fluid Power in Romania, HERVEX offers a common platform for the presentation and discussion of innovation trends in FLUID POWER, to manufacturers, dealers, users, and scientists.
 

RO:

Reper istoric: sărbătorim împreună 30 de ani!

The International Conference on Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Precision Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics - HERVEX 2023

Suntem extrem de recunoscători și le mulțumim tuturor participanților și colaboratorilor pentru contribuția importantă de-a lungul acestor ani! În acest moment aniversar, așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim cu prieteni vechi, dar și cu alții noi și să construim în continuare punți de legătură între cercetători și instituții în anii următori!

***

Cea mai mare reuniune științifică internațională în domeniul Fluid Power din România, HERVEX oferă o platformă comună producătorilor, dealerilor, utilizatorilor și oamenilor de știință, pentru prezentarea și discutarea tendințelor de inovare.

EN:

OPEN L?? CERTO ? is an event where we open our laboratories for school visits to attract students toward science. 

? 7th and 8th of November - we welcome organized groups (appointments and more info: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., 031.405.63.98)

? 9th of November - PRO BONO services within the Romanian Hub of The European Research Infrastructure for Heritage Science E-RIHS (for access fill out the following form ➡️ https://certo.inoe.ro/test/open-lab-form/)

RO:

OPEN L?? CERTO ? este un eveniment de popularizare a științei în cadrul căruia ne deschidem laboratoarele pentru vizite școlare/universitare.

? În perioada 7-8 noiembrie primim grupuri organizate (programări și informații suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., 031.405.63.98)

? În data de 9 noiembrie prestăm servicii PRO BONO in cadrul nodului românesc al European Research Infrastructure for Heritage Science E-RIHS (pentru access completați formularul următor ➡️ https://certo.inoe.ro/test/open-lab-form/)

Vă așteptăm de la mic la mare!

EN:
The Remote Sensing department from INOE 2000 invites you on September 29, 2023 in the Central Square of Măgurele to present Remote Sensing - a non-invasive method by which nature is researched from a distance by means of optoelectronic devices.
The department coordinates the Măgurele Center for Atmospheric and Radiation Studies, MARS, which includes surface observation facilities and associated laboratories, providing a continuous data flow to the scientific community belonging to the pan-European ACTRIS (Aerosol Cloud and Trace Gases Infrastructure).
More information here.
RO:
Departamentul de Teledetecție al INOE 2000 vă așteaptă în data de 29 septembrie 2023 în Piața Centrală din Măgurele pentru a vă prezenta teledetecția - o metodă non-invazivă prin care natura este cercetată de la distanță prin intermediul dispozitivelor optoelectronice.
Departamentul coordonează Centrul Măgurele pentru Studii de Atmosferă și Radiație, MARS, ce include facilități de observare la suprafață și laboratoare asociate, furnizând un flux de date continue către comunitatea științifică aparținând infrastructurii pan-europene ACTRIS (Aerosol Cloud and Trace Gases Infrastructure).
Mai multe informatii aici.
Pagina 1 din 6