Mulțumită competenței și perseverenței colectivului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000, sărbătorim 25 de ani plini de realizări și cu respectul comunității științifice internaționale.

În perioada 12-13 octombrie 2021, componenta românească INOE2000 a infrastructurii Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS) a fost supusă procedurii de auditatare.

În această etapă, laboratorul in situ a infrastructurii românești a fost evaluat de experții internaționali din cadrul  European Center for Aerosol Calibration and Characterization (https://www.actris-ecac.eu/index.html).

Încă din etapa de cercetare și de proiectare a intervenției de restaurare a lucrării murale Istoria Negoțului Românesc - care înfrumusețează Aula Magna a  Academiei de Studii Economice din București, cercetătorii din INOE le sunt alături specialiștilor din Universitatea Națională de Arte din București.

Dispozitiv optic inteligent pentru detecția temperaturii, bazat pe noi filme subțiri nano-structurate, cu compoziție complexaă, dopate cu doturi cuantice IV-VI luminescente

Evenimentul se va desfășura în 25.11.2021, începând cu orele 11:00 a.m (ora Romaniei), online pe platforma de conferințe Webex.

Revista BUILDINGS publică un număr special intitulat “Advanced Technologies in Architectural Heritage Protection”.
Editor invitat al acestei ediții este dr.ing. Roxana Rădvan, cercetător în cadrul INOE 2000. Numărul este dedicat rezultatelor remarcabile în domeniul științelor patrimoniului, în conservarea și restaurarea patrimoniului construit.

Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 15 mai 2022.

Revista COATINGS publică un număr special intitulat "State-of-the-Art on Coatings Research in Romania 2021-2022”, având ca editori invitați doi cercetători români cu experiență recunoscută: Dr. Mariana Braic, INOE 2000 și Dr. Bogdana Mitu, INFLPR.

Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 31 mai 2022.

Cercetătorii din Departamentul de Teledetecție – INOE 2000 ne anunță că Finlanda a depus cu succes la Comisia Europeană cererea oficială de înființare ACTRIS*  ERIC**, însoțită de angajamentul formal din numeroase țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Elveția.

România s-a alăturat acestei inițiative, înaintând cererea formală de a deveni membru fondator al ACTRIS-ERIC pe 5 octombrie 2021.

Cea de-a 22-a Conferință tehnico-științifică internațională, în domeniul tehnologiilor și utilajelor pentru domeniul mineritului, abordează și alte tematici conexe, cum ar fi energiile regenerabile și stocarea energiei, Industrie 4.0, domeniul Fluid Power, calitatea mediului etc.
 
Anul acesta, conferinta va avea loc în perioada 11-13 octombrie în Szczyrk, Polonia

Scopul simpozionului este de a prezenta cele mai recente rezultate științifice în domeniul mecanicii, ingineriei mediului, surselor regenerabile de energie, ingineriei agricole, agriculturii durabile, siguranței alimentelor, alimentelor sănătoase, chimiei alimentelor, tehnologia alimentară etc.

 
Conferința se va desfășura în sistem on-line în data de 29 octombrie.
Conferința internațională HERVEX are ca obiectiv prezentarea unor realizări și tendințe din domeniile Fluid Power, dar și din alte domenii conexe: energie regenerabilă, tribologie, mecatronică, transfer tehnologic către sectorul IMM.
Perioada de desfășurare: 3-5 noiembrie 2021, în sistem on-line.
Pagina 1 din 3