EN:
The Remote Sensing department from INOE 2000 invites you on September 29, 2023 in the Central Square of Măgurele to present Remote Sensing - a non-invasive method by which nature is researched from a distance by means of optoelectronic devices.
The department coordinates the Măgurele Center for Atmospheric and Radiation Studies, MARS, which includes surface observation facilities and associated laboratories, providing a continuous data flow to the scientific community belonging to the pan-European ACTRIS (Aerosol Cloud and Trace Gases Infrastructure).
More information here.
RO:
Departamentul de Teledetecție al INOE 2000 vă așteaptă în data de 29 septembrie 2023 în Piața Centrală din Măgurele pentru a vă prezenta teledetecția - o metodă non-invazivă prin care natura este cercetată de la distanță prin intermediul dispozitivelor optoelectronice.
Departamentul coordonează Centrul Măgurele pentru Studii de Atmosferă și Radiație, MARS, ce include facilități de observare la suprafață și laboratoare asociate, furnizând un flux de date continue către comunitatea științifică aparținând infrastructurii pan-europene ACTRIS (Aerosol Cloud and Trace Gases Infrastructure).
Mai multe informatii aici.
EN:
On Friday, September 29, 2023, at 1:00 p.m., researchers from the Research Institute for Analytical Instrumentation, INOE 2000, are waiting for science and innovation enthusiasts on the set of the Horia Demian Sports Hall, Cluj-Napoca.
The workshops, exhibitions, and experiments that will be presented include demonstrations of portable analysis and monitoring equipment (mobile autolaboratory, Raman, microscope, sensors, rapid test kits) as well as many other interactive experiments for children of all ages, including a course on rapid identification of meteorites.
 
RO:
Vineri, 29 septembrie 2023, începând cu ora 13, cercetătorii de la Filiala INOE 2000 - Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică, îi așteaptă pe pasionații de știință și inovare pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian, Cluj-Napoca.
Atelierele, expozitiile și experimentele organizate includ demonstrații ale echipamentelor portabile de analiză și monitorizare (autolaborator mobil, Raman, microscop, senzori, kit-uri de testare rapidă), precum și multe alte experimente interactive dedicate copiilor de toate vârstelor, inclusiv un curs pentru identificarea rapidă a meteoriților!
 
EN:
The ReCAST department within INOE 2000 is waiting for you at the "Researchers' Night" in Măgurele:
  • representative images and films with plasma technological processes
  • raw materials and samples used in the laboratory to obtain materials in the form of thin layers
  • the stages of the transformation of matter, from the macroscopic scale, passing through technologies with precision at the atomic scale, to then be transformed into nanometric structures that can be used in real applications at macroscopic dimensions
 More info here.
RO:
Departamentul ReCAST din cadrul INOE 2000 vă așteaptă la “Noaptea Cercetătorilor”  în Măgurele:
  • imagini şi filme reprezentative cu procese tehnologice cu plasmă
  • materii prime şi eșantioane folosite în laborator pentru obţinerea unor materiale sub forma de straturi subțiri
  • etapele transformării materiei, de la scala macroscopică, trecând prin tehnologii cu precizie la scara atomică, pentru ca apoi să fie transformată în structuri nanometrice ce pot fi utilizate în aplicații reale la dimensiuni macroscopice
Mai multe informații aici.

EN:
We are happy to announce that the annual Cost Action CA18235 - PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale (PROBE) general meeting with all working groups and The 7th Management Committee (MC) meeting will take place in Budapest, Hungary, between 25 and 27 of September 2023. About 65 participants are expected from all over Europe.

Our colleague, Dr. Anca Nemuc, is the Grant Holder Scientific Representative.

More details on Cost Action's official website.

RO:
Suntem bucuroși să vă anunțăm că reuniunea generală anuală a Acțiunii Cost CA18235 - PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale (PROBE) cu toate grupurile de lucru, precum și a 7-a reuniune a Comitetului de Management (MC), va avea loc în perioada 25-27 septembrie 2023 în Budapesta, Ungaria. Sunt așteptați aproximativ 65 de participanți din toată Europa.

Colega noastră dr. Anca Nemuc este Reprezentant Științific al titularului de grant. 

Pentru mai multe detalii consultați website-ul acțiunii COST.

EN:
The European Lidar Conference (ELC) takes place between September 13-15, 2023, in Cluj-Napoca under the auspices of ACTRIS-RO, being hosted by Babeș-Bolyai University. The conference brings together European scientists from academic and private sectors focused on remote sensing to communicate cutting-edge research results related to lidar systems applications in atmospheric and climate studies, the development of new technologies, methods and algorithms.

More details hereLive stream

RO:
Conferința Europeană de Lidar (ELC) se desfășoară în perioada 13-15 septembrie 2023, la Cluj-Napoca sub egida ACTRIS-RO, fiind găzduită de Universitatea Babeș-Bolyai. Aceasta aduce împreună reprezentanți din Europa ai mediului academic și privat specializați în teledetecție pentru a comunica rezultatele cercetărilor de ultimă oră privind aplicațiile sitemelor lidar în studiile atmosferice și climatice, dezvoltarea de noi tehnologii, metode și algoritmi.

Mai multe detalii pe site. Live stream

 

 

 

EN
The Optoelectronic Methods and Techniques for Cultural Heritage Rehabilitation from INOE 2000 is participating in The 6th edition of the Summer School of Science and Technology from Măgurele within Topic 5 - Resonance of the Past: Monitoring through Non-invasive Investigations.

The summer school expects over 60 high school students to carry out research activities on 14 topics under the coordination of mentors from the institutes and the Faculty of Physics on the Măgurele platform.

More info here.
RO:
Departamentul Metode și tehnici optoelectronice de reabilitare a patrimoniului cultural al INOE 2000 participă la a VI-a ediție a Școlii de vară de știință și tehnologie din Măgurele în cadrul Temei 5 - Rezonanța trecutului: monitorizare prin investigații non-invazive.
Școala de vară așteaptă peste 60 de liceeni să desfășoare activități de cercetare pe 14 teme sub coordonarea mentorilor din institute și Facultatea de Fizică pe platforma Măgurele.
Mai multe informatii aici.

16 MEDALII,o diploma de excelenta si un certificate de apreciere din partea juriului international.

Participarea cu success a INOE 2000 la competitiile internationale din domeniul inventicii si inovarii nu surpinde. La cea mai recenta editie a EUROINVENT, palmaresul s-a imbogatit cu recunoasteri valoaroase si mult ravnite.
8 Medalii de aur, 5 medalii de argint, o medalie de bronz, o diploma de excelenta si un certificate de apreciere din partea juriului intenational pentru d-na dr.ing. Alina Vladescu - valoroasa incununarea participarii multianuale si a nivelului incontestabil de inalt profesionalism.

Infrastructură europeană de cercetare oferă date și servicii de top în cercetarea atmosferică.

Comisia Europeană a luat o decizie mult așteptată de a înființa infrastructura de cercetare pentru aerosoli, nori și gaze minore (ACTRIS) ca un consorțiu european pentru infrastructuri de cercetare (ERIC). Șaptesprezece (17) țări pun în comun resurse pentru a deschide accesul la o gamă largă de tehnologii, servicii și resurse în domeniul științei atmosferice. Decizia și statutul ERIC vor fi curând publicate în Jurnalul Oficial al UE.

Felicităm colegii implicați în această realizare pentru efort, perseverență și încrederea în succes!

Contact:

ACTRIS-România: Doina Nicolae, coordonator ACTRIS-România, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

INOE organizează workshopul “Promoștiință: de la citizen science la accesul liber în infrastructuri de cercetare europene”, împreună cu Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din București și Universiteit Leiden, în cadrul conferintei “Smart Diaspora 2023. Diaspora în învățământ superior, știință, inovare și antreprenoriat”, ce se va desfășura în perioada 10-13 aprilie 2023 la Timișoare, sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României și egida Guvernului României, Ministerului Educației și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, de Alianța Timișoara Universitară (ATU), UEFISCDI în parteneriat cu Academia Română.

In perioada 27-30 Martie 2023, reprezentanti INOE-2000 au participat la conferinta WTK 2023, impreuna cu partenerii din consortiul international Romania – Cehia - Germania implicati in proiectul m-era.net HardcoatCu aceasta ocazie au fost trecute in revista rezultatele existente si au fost identificate oportunitati pentru noi activitati si proiecte de cercetare in colaborare.
Pagina 1 din 6