Comunicate de presa

Comunicate de presa (4)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, Ilfov, a derulat în perioada 02.06.2020 – 30.11.2023, proiectul “Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene şi promovare europeană” PREPARE, cod MYSMIS2014 - 107874, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: "Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale din Axa 1”, Acțiunea 1.1.3. POC 2014-2020, apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016.

Decembrie 01, 2023

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, Ilfov, a derulat în perioada 01.02.2021 – 31.10.2023, proiectul “Consolidarea participării consorțiului ACTRIS-RO la infrastructura pan-europeană de cercetare ACTRIS“, cod MYSMIS – 107596, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, RO-ESFRI-ERIC - Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.

Decembrie 01, 2023

Proiectul se implementează pe o durată de 38 luni,respectiv, între data de 1 mai 2020 și data de 30 iunie 2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

August 05, 2020

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, 077125, CP MG5, Ilfov, derulează, începând cu data de 26.11.2016, proiectul “Centrul de cercetare a mediului și observarea Terrei/ CEO-TERRA “ 

Ianuarie 19, 2017