Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene si promovare europeana - PREPARE

Decembrie 01, 2023 Written by INOE 2000

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, Ilfov, a derulat în perioada 02.06.2020 – 30.11.2023, proiectul “Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene şi promovare europeană” PREPARE, cod MYSMIS2014 - 107874, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: "Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale din Axa 1”, Acțiunea 1.1.3. POC 2014-2020, apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016.

Contractul de finanțare nr. 253/02.06.2020 a fost încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Proiectul a avut o valoare totală de 2.990.133,47 lei, din care suma de 2.382.506,78 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT, suma de 595.626,69 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și suma de 12.000 lei fiind valoare ne-eligibilă. Proiectul a fost implementat în județul Ilfov, la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, din str. Atomiștilor nr 409, Măgurele 077125, la sediul filialei Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică, din str. Donath, nr. 67, Cluj-Napoca și filialei Institutul de Cercetare pentru Hidraulică și Pneumatică-IHP-București, din str. Cuțitul de Argint nr.14, sector 4, București.

Obiectivul general al proiectului PREPARE a fost crearea “Centrului Suport Orizont 2020 de management de proiecte și promovare europeană” în cadrul INCD INOE 2000, în vederea creșterii participării institutului la programul Orizont 2020 şi la următoarele programe cadru, și în subsidiar al organizațiilor de cercetare din cadrul consorțiului ACTRIS-RO.

Read 1005 times Last modified on Vineri, 01 Decembrie 2023 11:34