Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 a fost înființat în 1996 prin Hotărârea Guvernului - HG 1196/1996. Institutul dezvoltă cercetări fundamentale și aplicative în domeniul optoelectronicii, bazate pe procesele de interacție ale câmpului optic cu materia, coroborat cu dezvoltarea metodelor complementare din domeniul chimiei analitice și al fizicii presiunilor înalte, fiind aliniat direcțiilor științifice prioritare ale Spațiului European de Cercetare.

Din anul 2012, în urma evaluării în vederea certificării în baza HG nr.1062/2011 de către o comisie internațională de specialiști în domeniu, numită în baza Deciziei nr. 9106 din 20 aprilie 2012, a obținut calificativul  maxim (A+), confirmat  , prin Decizia  9008/07.01.2016, de organismul consultativ al ANCSI, Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare.

Conform Ordinului MEC nr. 3190/27.01.2021, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 este reacreditat pentru urmatorii 5 ani,  ca urmare a evaluarii conform HG 477/2019. Evaluarea a fost realizata de o echipa de specialisti independenti, numita prin OMEC 6135/9.12.2021.