Dispozitiv optic inteligent pentru detecția temperaturii, bazat pe noi filme subțiri nano-structurate, cu compoziție complexaă, dopate cu doturi cuantice IV-VI luminescente

Evenimentul se va desfășura în 25.11.2021, începând cu orele 11:00 a.m (ora Romaniei), online pe platforma de conferințe Webex.

Revista BUILDINGS publică un număr special intitulat “Advanced Technologies in Architectural Heritage Protection”.
Editor invitat al acestei ediții este dr.ing. Roxana Rădvan, cercetător în cadrul INOE 2000. Numărul este dedicat rezultatelor remarcabile în domeniul științelor patrimoniului, în conservarea și restaurarea patrimoniului construit.

Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 15 mai 2022.

Revista COATINGS publică un număr special intitulat "State-of-the-Art on Coatings Research in Romania 2021-2022”, având ca editori invitați doi cercetători români cu experiență recunoscută: Dr. Mariana Braic, INOE 2000 și Dr. Bogdana Mitu, INFLPR.

Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 31 mai 2022.

Cercetătorii din Departamentul de Teledetecție – INOE 2000 ne anunță că Finlanda a depus cu succes la Comisia Europeană cererea oficială de înființare ACTRIS*  ERIC**, însoțită de angajamentul formal din numeroase țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Elveția.

România s-a alăturat acestei inițiative, înaintând cererea formală de a deveni membru fondator al ACTRIS-ERIC pe 5 octombrie 2021.

Cea de-a 22-a Conferință tehnico-științifică internațională, în domeniul tehnologiilor și utilajelor pentru domeniul mineritului, abordează și alte tematici conexe, cum ar fi energiile regenerabile și stocarea energiei, Industrie 4.0, domeniul Fluid Power, calitatea mediului etc.
 
Anul acesta, conferinta va avea loc în perioada 11-13 octombrie în Szczyrk, Polonia

Scopul simpozionului este de a prezenta cele mai recente rezultate științifice în domeniul mecanicii, ingineriei mediului, surselor regenerabile de energie, ingineriei agricole, agriculturii durabile, siguranței alimentelor, alimentelor sănătoase, chimiei alimentelor, tehnologia alimentară etc.

 
Conferința se va desfășura în sistem on-line în data de 29 octombrie.
Conferința internațională HERVEX are ca obiectiv prezentarea unor realizări și tendințe din domeniile Fluid Power, dar și din alte domenii conexe: energie regenerabilă, tribologie, mecatronică, transfer tehnologic către sectorul IMM.
Perioada de desfășurare: 3-5 noiembrie 2021, în sistem on-line.

În perioada 23.06.2021-25.06.2021, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică  a participat la A 25-a Ediție a Expoziției Internaționale de Invenții - INVENTICA, care a avut loc la Iași. La evenimentul organizat on-line de UniversitateaTehnică Gheorghe Asachi  în colaborare cu Institutul Național de Inventică din Iași, INOE 2000 a participat cu 9 invenții și 2 proiecte.

Ministrul Ciprian Teleman s-a întâlnit cu Excelența Sa, Marjut AKOLA, ambasadoarea Republicii Finlanda în România, care a transmis României invitația de participare la ACTRIS-ERIC în calitate de stat membru fondator.

Anuntul Ministerului

În cadrul proiectul WASTE- DG ENV 07.027737/2018/788206/SER/ENV.C3  s-au realizat cercetări avansate privind sursele neconvenționale de poluare, cum ar fi incinerarea deșeurilor solide in gospodarii.

Pagina 4 din 6