Se organizează concurs pentru ocuparea funcției de Director General al INOE 2000. 

Anuntul concursului este disponibil la acest link.

Pachetul de informații conține urmatoarele categorii de informatii

a) Regulamentul de organizarea si funcționare - HG 987/2005 ROF INOE

b) CCM INOE 2023-2025

c) Rapoarte anuale pentru ultimii 2 ani de activitate

Raportul Anual 2020

Raportul Anual 2020 - Anexa 1 - Raportul Consiliului de Administratie

Raportul Anual 2020 - Anexa 2 - Raportul Directorului General

Raportul Anual 2020 - Anexa 3 - Lista contracte

Raportul Anual 2020 - Anexa 4 - Lista echipamentelor cu valoarea mai mare de 100000 EUR

Raportul Anual 2020 - Anexa 5 - Produse, servicii si tehnologii

Raportul Anual 2020 - Anexa 6 - Brevete de inventie

Raportul Anual 2020 - Anexa 7 - Articole stiitifice publicate in reviste cotate-indexate ISI

Raportul Anual 2020 - Anexa 8 - Lucari stiintifice in reviste fara cotatie ISI

Raportul Anual 2020 - Anexa 9 - Studii prospective tehnologice / Normative, proceduri, metodologii, planuri tehnice, documentatii tehnice sau economice

Raportul Anual 2020 - Anexa 10 - Lista rezultatelor valorificate

Fisier tabelar cu indicatorii pentru anul 2020

Raportul Anual 2021

Raportul Anual 2021 - Anexa 1 - Raportul Consiliului de Administratie

Raportul Anual 2021 - Anexa 2 - Raportul Directorului General

Raportul Anual 2021- Anexa 3 - Lista contracte

Raportul Anual 2021 - Anexa 4 - Lista echipamentelor cu valoarea mai mare de 100000 EUR

Raportul Anual 2021 - Anexa 5 - Produse, servicii si tehnologii

Raportul Anual 2021 - Anexa 6 - Brevete de inventie

Raportul Anual 2021 - Anexa 7 - Articole stiitifice publicate in reviste cotate-indexate ISI

Raportul Anual 2021 - Anexa 8 - Lucari stiintifice in reviste fara cotatie ISI

Raportul Anual 2021 - Anexa 9 - Studii prospective tehnologice / Normative, proceduri, metodologii, planuri tehnice, documentatii tehnice sau economice

Raportul Anual 2021 - Anexa 10 - Lista rezultatelor valorificate

Fisier tabelar cu indicatorii pentru anul 2021

d) Ultimele doua bilanturi contabile anuale

Bilantul contabil si Balanta de verificare pentru anul 2020

Bilantul contabil si Balanta de verificare pentru anul 2021

e) Lista cu contractele de Cercetare-Dezvoltare aflate in derulare

f) Raport financiar

Balanta de verificare la 30.06.2022

Situatia Patrimoniului (este inclus in Raportul financiar)

Situatia economico-financiara pentru anul in curs (este inclus in Raportul financiar)

Cheltuieli si venituri estimate pentru urmatorii 4 ani, rezultate din contracte si obligatii in curs (este inclus in Raportul financiar)

g) Lista principalelor acte normative aplicabile INCD

Bibliografia concurs DG pct. A

Bibliografia concurs DG pct. B

h) Acte normative specifice care stabilesc standardele minime nationale pentru acordarea titlurilor de CS II si CS I

Extras din ROPOVA - rev 8 / 2021

OMENCS nr.6129/2016

i) Domeniul/domeniile de cercetare-dezvoltare ale INCD

j) Modelul contractului cadru de management ce se va semna cu MCID, care include si fisa postului

OMENCS nr.5184/2016 pentru aprobarea Contractului cadru de management

OMCI nr.450/2019 pentru modificarea Contractului cadru de management

k) Bibliografia

Manualul Frascati

Manualul Oslo

Planul strategic de dezvoltarea 2022-2026

Sistemul de control intern managerial

Sistemul de control intern managerial - OSGG nr. 600/2018

Strategia pentru inovare 2020-2030

Strategia de marketing 2021-2025

Roadmap national al infrastructurilor ce cercetare (IC) din Romania 2017; validarea procesului de evaluare a IC selectate in roadmap 2017 si a celor nou-propuse pentru includerea in roadmap-ul national, respectiv actualizarea Foii de parcurs nationale pentru IC 2021