EN:
The Remote Sensing department from INOE 2000 invites you on September 29, 2023 in the Central Square of Măgurele to present Remote Sensing - a non-invasive method by which nature is researched from a distance by means of optoelectronic devices.
The department coordinates the Măgurele Center for Atmospheric and Radiation Studies, MARS, which includes surface observation facilities and associated laboratories, providing a continuous data flow to the scientific community belonging to the pan-European ACTRIS (Aerosol Cloud and Trace Gases Infrastructure).
More information here.
RO:
Departamentul de Teledetecție al INOE 2000 vă așteaptă în data de 29 septembrie 2023 în Piața Centrală din Măgurele pentru a vă prezenta teledetecția - o metodă non-invazivă prin care natura este cercetată de la distanță prin intermediul dispozitivelor optoelectronice.
Departamentul coordonează Centrul Măgurele pentru Studii de Atmosferă și Radiație, MARS, ce include facilități de observare la suprafață și laboratoare asociate, furnizând un flux de date continue către comunitatea științifică aparținând infrastructurii pan-europene ACTRIS (Aerosol Cloud and Trace Gases Infrastructure).
Mai multe informatii aici.