EN:
The ReCAST department within INOE 2000 is waiting for you at the "Researchers' Night" in Măgurele:
  • representative images and films with plasma technological processes
  • raw materials and samples used in the laboratory to obtain materials in the form of thin layers
  • the stages of the transformation of matter, from the macroscopic scale, passing through technologies with precision at the atomic scale, to then be transformed into nanometric structures that can be used in real applications at macroscopic dimensions
 More info here.
RO:
Departamentul ReCAST din cadrul INOE 2000 vă așteaptă la “Noaptea Cercetătorilor”  în Măgurele:
  • imagini şi filme reprezentative cu procese tehnologice cu plasmă
  • materii prime şi eșantioane folosite în laborator pentru obţinerea unor materiale sub forma de straturi subțiri
  • etapele transformării materiei, de la scala macroscopică, trecând prin tehnologii cu precizie la scara atomică, pentru ca apoi să fie transformată în structuri nanometrice ce pot fi utilizate în aplicații reale la dimensiuni macroscopice
Mai multe informații aici.