Lacurile urbane reprezintă o componentă importantă a multor medii urbane din România, ocupând o suprafață medie de 5% din teritoriul lor și asigurând numeroase beneficii pentru acestea: furnizarea de resurse de apă, reglarea calității aerului, apei și climatului,

asimilarea deșeurilor, neutralizarea noxelor și a altor perturbări, furnizarea de servicii culturale. Din cauza subestimării impactului schimbărilor climatice și a deciziilor inadecvate ale instituțiilor implicate în gestionarea lor, aceste beneficii pot fi pierdute, rezultând totodată o serie de deservicii.

În cadrul proiectul PN-III-P2-2.1-PED-2016-1300 Metode experimentale pentru evaluarea serviciilor ecosistemice ale lacurilor urbane în contextul schimbărilor climatice globale (Ctr. 56PED/2017), finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) se urmărește estimarea cantitativă a arealului și tipurilor de influență a lacurilor urbane asupra zonelor învecinate prin utilizarea unor  metode experimentale de ultima generație. 

O componentă importantă a proiectului este reprezentată de evaluarea serviciilor culturale ale lacurilor urbane, realizată utilizând chestionare și expert-opinion. Percepția rezidenților și a vizitatorilor privind serviciile ecosistemice culturale oferite de cele patru lacuri urbane evaluate (Lacul Morii, Lacul Herăstrău, Lacul Târgu Jiu și Lacul Porțile de Fier) a fost folosită pentru a evidenția cele mai apreciate, dar și cele mai puțin apreciate servicii culturale. Pentru a completa experiența locală cu expertiza profesională, a fost investigată și percepția experților naționali și internaționali (puteți să participați în calitate de experți la această evaluare accesând http://ccmesi.ro/emersa/ro/experti/). 

Rezultatele preliminare evidențiază tipurile și dimensiunea serviciilor ecosistemice asociate lacurilor urbane. Astfel, este evidentă influența lacurilor asupra topoclimatului urban, calității aerului și calității apei, deși există variații importante în furnizarea acestora date de dinamica factorilor de influență din mediul urban (condițiile sinoptice, modul de utilizare a terenurilor și configurația mediului urban din proximitate, etc.). 

Proiectul reunește specialiști din Universitatea din București - Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI) și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE 2000) și este coordonat de prof. Cristian Iojă. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2017 – iunie 2018. Informații despre proiect se pot accesa pe pagina http://ccmesi.ro/?page_id=3