Cercetătorii din Departamentul de Teledetecție – INOE 2000 ne anunță că Finlanda a depus cu succes la Comisia Europeană cererea oficială de înființare ACTRIS*  ERIC**, însoțită de angajamentul formal din numeroase țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Elveția.

România s-a alăturat acestei inițiative, înaintând cererea formală de a deveni membru fondator al ACTRIS-ERIC pe 5 octombrie 2021.

Mai multe detalii: https://www.actris.eu/news-events/news/one-step-closer-towards-becoming-actris-eric

http://actris.ro/

*ACTRIS- Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure/ Infrastructura de cercetare a aerosolului, norilor şi gazelor minore

**ERIC- Consorțiul european pentru infrastructura de cercetare este o formă juridică specifică care facilitează înființarea și funcționarea infrastructurilor europene de cercetare