Conferința internațională HERVEX are ca obiectiv prezentarea unor realizări și tendințe din domeniile Fluid Power, dar și din alte domenii conexe: energie regenerabilă, tribologie, mecatronică, transfer tehnologic către sectorul IMM.
Perioada de desfășurare: 3-5 noiembrie 2021, în sistem on-line.
INOE 2000 filiala IHP este principalul co-organizator; ceilalți co-organizatori sunt: Univ. Tehnică a Moldovei, Institutul KOMAG pentru Tehnologii Miniere din Gdansk, UPB, INMA s.a.