A fost lansată cartea intitulată "Materiale complexe organice cu aplicatii in optoelectronica" scrisă de colegul nostru Bașchir Laurențiu, abordând două domenii de interes: senzoristică și celule fotovoltaice.
Publicarea cărții a fost finanțată de Ministerul Cercetarii si INovarii prin Programul I - Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 - Performanta institutionala - Proiecte de finantare a excelentei in CDI, Contract nr.19PFE/17.10.2018.

Redăm mai jos prefața volumului.
Necesitatea descoperirii de noi materiale cu proprietăţi semiconductoare, datorată pătrunderii acestora în tehnologiile de vârf ale dispozitivelor semiconductoare, a determinat intensificarea cercetărilor asupra unor compuşi organici cu proprietăţi semiconductoare.
Datorită studiului intens al ultimilor ani la nivel internaţional al celulelor fotovoltaice bazate pe materiale organice prin diferite tehnici în vederea scăderii costurilor materialelor şi creşterii eficienţei de conversie este prezentată modalitatea de obţinere a celulelor fotovoltaice pe bază de compuşi organici metalici CuPc, ZnPc si MgPc, precum şi stearat de bariu, nanotuburi de carbon şi diferite mixturi polimerice.
Tema abordată este împarţită pe două domenii: senzoristică şi celule fotovoltaice bazându-se pe preparare, obţinere şi caracterizare de senzori şi celule fotovoltaice utilizând diferite materiale organice studiate/obţinute.

Autorul speră că această carte va fi de folos celor interesați de fizica materialelor, fie că provin din mediul academic, fie că vin din mediu științific sau pur și simplu celor ce doresc să își lărgească orizontul cunoașterii în acest domeniul pluridisciplinar.

Titlul: Materiale complexe organice cu aplicatii in optoelectronica
Autor: Baschir Laurentiu Aurelian
ISBN 978-606-687-365-9
Editura: Tehnopress Iași