Tehnician Stagiar pe perioada determinata (MTO)

Noiembrie 04, 2023

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE - DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post tehnician stagiar , cu norma intreaga, pe durata determinata pana la 30 Noiembrie 2024, conform cerintelor din ROPOVA revizia 8/2021 :

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE-DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post de Tehnician stagiar ppe durata determinata pana la 30 Noiembrie 2024, cu norma intreaga conform criteriilor prevazute in ROPOVA Revizia 8/25.02.2021, cu urmatoarele cerinte :

• Cetatenie Romana si/sau domiciliul in Romania;

• Pregatire profesionala corespunzatoare: studii scoala tehnica de 3 ani/echivalent, sau studii scoala tehnica de 2 ani/scoala de maistri sau echivalent, sau diploma/certificat pentru cursuri de instruire postliceale/echivalent;
• Minim 1 an referinta profesionala relevanta pentru experienta in domeniul de activitate;
• Cunostinte elementare de limba engleza;
• Cunostinte operare PC, MS Office;
• Cunostinte pentru intretinerea si operarea echipamentelor de laborator;
• Disponibilitate pentru activitati de teren, campanii de lucru in tara;

 

Locul desfasurarii concursului: la sediul INOE 2000 din str. Atomistilor, Nr. 409, Orasul Magurele, Jud.Ilfov.

 

Inscrierea la concurs se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului in ziar.
Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000.
Relatii la telefon: - 031/4056398 - 021/4574522.

 

Graficul de desfasurare a concursului,
pentru ocuparea unui post de Tehnician Stagiar pe perioada determinata pana la 24 Noiembrie 2024
(anexa la decizia de numire a comisiei de concurs nr. ………………….. si a
deciziei de numire a comisiei de solutionare contestatii nr. ………………….)

 

Activitate Data / termen limită
Anunt concurs in ziar si la sediul institutului 30.10.2023
Depunere dosar de concurs 30.10.2023-28.11.2023
Verificarea eligibilitatii dosarelor 29.11.2023-04.12.2023
Contestatie eligibilatate (24 ore de la afisarea
eligibilitatiii la avizier institutie)
05.12.2023
Concurs 06.12.2023-08.12.2023
Afisare rezultate preliminare (la avizier
institutie)
11.12.2023
Contestatie rezultate (3 zile lucratoare de la
afisare rezultate)
12.12.2023-14.12.2023
Rezultate finale concurs 15.12.2023

 

1. Depunere dosare (de la data anuntului in ziar si depunerea dosarelor): 30 de zile
2. Verificarea eligibilitatii dosarelor: 1-2 zile de la data limita de depunere a dosarelor
3. Contestatie eligibilitate: 24 de ore de la afisarea eligibilitatii (la avizier institutie)
4. Concurs
5. Afisare rezultate preliminare (la avizier institutie): 1-2 zile de la concurs
6. Contestatii rezultate: 3 zile lucratoare de la afisare rezultate
7. Afisare rezultate finale

NOTA: Durata si finalizarea concursului este de maxim 30 zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul comisiei de concurs, si de maxim 45 zile, la nivelul unitatii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.