Cercetator Stiintific gradul III (MTO)

Noiembrie 04, 2023

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE - DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post cercetator stiintific gradul III, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, conform cerintelor din ROPOVA revizia 8/2021 :

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE-DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post de Cercetator stiintific pe durata nedeterminata, cu norma intreaga conform criteriilor prevazute in ROPOVA Revizia 8/25.02.2021, cu urmatoarele cerinte :

 

• Studii superioare de lunga durata in domeniul istoriei/arheologiei ;

• Diploma de doctor in restaurare/arheologie ;
• Preocupari dovedite in domeniul stiintelor patrimoniului (publicatii sau cursuri absolvite) ;
• Cunoscator al limbilor romana si engleza (scris si vorbit), alte limbi straine cunoscute
constituie un avantaj ;
• Vechime minima in activitatea de specialitate de 6 ani ;
• Disponibilitate pentru activitati pe teren (campanii de cercetare in situ) ;
• Arheolog/restaurator expert inscris in Registrul Arheologilor din Romania-Ministerul
Culturii(atestat) ;
• Absolvent al unui curs autorizat de formator ;
• Abilitati de comunicator si experienta in domeniul relatiilor publice constituie avantaje.

 

Locul desfasurarii concursului: la sediul INOE 2000 din str. Atomistilor, Nr. 409, Orasul Magurele, Jud.Ilfov.

 

Inscrierea la concurs se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului in ziar.
Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000.
Relatii la telefon: - 031/4056398 - 021/4574522.

 

Graficul de desfasurare a concursului,
pentru ocuparea unui post de Cercetator stiintific gradul III
(anexa la decizia de numire a comisiei de concurs nr. ………………….. si a
deciziei de numire a comisiei de solutionare contestatii nr. ………………….)

 

Activitate Data / termen limită
Anunt concurs in ziar si la sediul institutului 30.10.2023
Depunere dosar de concurs 30.10.2023-28.11.2023
Verificarea eligibilitatii dosarelor 29.11.2023-04.12.2023
Contestatie eligibilatate (24 ore de la afisarea
eligibilitatiii la avizier institutie)
05.12.2023
Concurs 06.12.2023-08.12.2023
Afisare rezultate preliminare (la avizier
institutie)
11.12.2023
Contestatie rezultate (3 zile lucratoare de la
afisare rezultate)
12.12.2023-14.12.2023
Rezultate finale concurs 15.12.2023

 

1. Depunere dosare (de la data anuntului in ziar si depunerea dosarelor): 30 de zile
2. Verificarea eligibilitatii dosarelor: 1-2 zile de la data limita de depunere a dosarelor
3. Contestatie eligibilitate: 24 de ore de la afisarea eligibilitatii (la avizier institutie)
4. Concurs
5. Afisare rezultate preliminare (la avizier institutie): 1-2 zile de la concurs
6. Contestatii rezultate: 3 zile lucratoare de la afisare rezultate
7. Afisare rezultate finale

NOTA: Durata si finalizarea concursului este de maxim 30 zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul comisiei de concurs, si de maxim 45 zile, la nivelul unitatii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.