Cercetator stiintific gradul II

Aprilie 12, 2024

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE-DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post cercetator stiintific gradul II, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata cu urmatoarele cerinte

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE-DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post cercetator stiintific gradul II, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata cu urmatoarele cerinte: 

• Studii superioare de lunga durata pe profil tehnic (fizica/inginerie) absolvite cu diploma de licenta sau studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare).

• Doctorat in domeniul Inginerie,
• Cunoasterea limbii romane (citit, scris, vorbit),
• Cunostinte solide de limba engleza,
• Cunostinte solide de operare PC, MS Office si programe software de proiectare asistata (Autocad, Catia),
• Cunostinte avansate despre : aplicatii optoelectronice in monitorizarea si evaluarea arterelor rutiere si metode optoelectronice in monitorizarea si detectarea schimbarilor de mediu in relatie cu schimbarile climatice, sustinute de publicatii in reviste de specialitate cotate ISI,
• Vechime in activitatea de cercetare sau invatamantul superior – minim 8 ani,

 

Locul desfasurarii concursului: la sediul INOE 2000 din str. Atomistilor, Nr. 409, Orasul Magurele, Jud.Ilfov.

 

Inscrierea la concurs se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului in ziar.
Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000.
Relatii la telefon: - 031/4056398 - 021/4574522.

 

Graficul de desfasurare a concursului,
pentru ocuparea unui post de Cercetator stiintific gradul II
(anexa la decizia de numire a comisiei de concurs nr. 69/04.04.2024 si a
deciziei de numire a comisiei de solutionare contestatii nr. 70/04.04.2024)

 

Activitate Data / termen limită
Anunt concurs in ziar si la sediul institutului 12.04.2024
Depunere dosar de concurs 12.04.2024-10.05.2024
Verificarea eligibilitatii dosarelor 13.05.2024-14.05.2024
Contestatie eligibilatate (24 ore de la afisarea
eligibilitatiii la avizier institutie)
15.05.2024
Concurs 16.05.2024-17.05.2024
Afisare rezultate preliminare (la avizier
institutie)
20.05.2024
Contestatie rezultate (3 zile lucratoare de la
afisare rezultate)
21.05.2024-23.05.2024
Rezultate finale concurs 24.05.2024

 

1. Depunere dosare (de la data anuntului in ziar si depunerea dosarelor): 30 de zile
2. Verificarea eligibilitatii dosarelor: 1-2 zile de la data limita de depunere a dosarelor
3. Contestatie eligibilitate: 24 de ore de la afisarea eligibilitatii (la avizier institutie)
4. Concurs
5. Afisare rezultate preliminare (la avizier institutie): 1-2 zile de la concurs
6. Contestatii rezultate: 3 zile lucratoare de la afisare rezultate
7. Afisare rezultate finale

NOTA: Durata si finalizarea concursului este de maxim 30 zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul comisiei de concurs, si de maxim 45 zile, la nivelul unitatii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.