Cercetator stiintific gradul III pe durata nedeterminata

Aprilie 12, 2023

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE-DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post de Cercetator stiintific gradul III pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, in domeniul Stiinta si Ingineria Materialelor, conform cerintelor din ROPOVA revizia 8/2021.

 

ANUNT

 

 

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE-DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post de Cercetator stiintific gradul III pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, in domeniul Stiinta si Ingineria Materialelor, conform cerintelor din ROPOVA revizia 8/2021.

 

Candidatii trebuie sa prezinte activitatea desfasurata anterior din care sa rezulte o experienta de lucru in urmatoarele domenii :

 

 • Obtinerea de straturi subtiri utilizand tehnici de depunere in vid din faza fizica de vapori(PVD) : evaporare cu arc catodic si pulverizare magnetron ;

 • Caracterizarea straturilor subtiri folosind urmatoarele tehnici: XRD, SEM-EDX, AFM, Spectrofotometrie UV-VIS, nanoindentare, profilometrie de suprafata.

 

Cerinte suplimentare post :

 • studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare) in domeniul Stiinta si Ingineria Materialelor ;

 • diploma de doctor ;

 • vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate de 6 ani ;

 • cunostinte de operare PC si Ms-office ; editare texte prelucrare si reprezentare grafica date experimentale (Origin) ;

 • cunoastere limba engleza (vorbit, scris) ;

 • abilitati de comunicare si lucru in echipa.

 

Locul desfasurarii concursului: la sediul INOE 2000 din str. Atomistilor, Nr. 409, Orasul Magurele, Jud.Ilfov.

 

Inscrierea la concurs se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului in ziar.

 

Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000.

Relatii la telefon: - 021457.57.59, 021457.45.22.

 

Graficul de desfasurare a concursului,

pentru ocuparea unui post de Cercetator stiintific gradul III

(anexa la decizia de numire a comisiei de concurs nr. ………………….. si a

deciziei de numire a comisiei de solutionare contestatii nr. ………………….)


Activitate

Data/termen limita

Anunt concurs in ziar si la sediul institutului

10.04.2023

Depunere dosar de concurs

10.04.2023-09.05.2023

Verificarea eligibilitatii dosarelor

10.05.2023-11.05.2023

Contestatie eligibilatate (24 ore de la afisarea eligibilitatiii la avizier institutie)

12.05.2023

Concurs

22.05.2023-25.05.2023

Afisare rezultate preliminare (la avizier institutie)

26.05.2023

Contestatie rezultate (3 zile lucratoare de la afisare rezultate)

29.05.2023-31.05.2023

Rezultate finale concurs

06.06.2023
  1. Depunere dosare (de la data anuntului in ziar si depunerea dosarelor): 30 de zile

  2. Verificarea eligibilitatii dosarelor: 1-2 zile de la data limita de depunere a dosarelor

  3. Contestatie eligibilitate: 24 de ore de la afisarea eligibilitatii (la avizier institutie)

  4. Concurs

  5. Afisare rezultate preliminare (la avizier institutie): 1-2 zile de la concurs

  6. Contestatii rezultate: 3 zile lucratoare de la afisare rezultate

  7. Afisare rezultate finale


NOTA: Durata si finalizarea concursului este de maxim 30 zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul comisiei de concurs, si de maxim 45 zile, la nivelul unitatii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

 

 

 

Anuntul poate fi descarcat de aici.