Absolvent studii universitare ciclul I, cu jumatate de norma, pe perioada determinata

Aprilie 12, 2023

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE - DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post de Absolvent studii universitare ciclul I, cu jumatate de norma, pe perioada determinata (pana la data 31.12.2023).

ANUNT

 

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE - DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post de Absolvent studii universitare ciclul I, cu jumatate de norma, pe perioada determinata (pana la data 31.12.2023), cu urmatoarele cerinte minimale :

 

 • Absolvent al ciclului I-licenta (3-4 ani) conform Bologna sau echivalent pe profil tehnic (fizica, matematica, stiinte aplicate, inginerie, stiinta mediului),

 • Cunoasterea limbii romane(citit, scris, vorbit),

 • Studii de master in curs in domeniul de concurs constituie un avantaj ;

 • Cunostinte de baza privind teledetectia activa si pasiva, sisteme lidar si radar;

 • Abilitati tehnice pentru utilizarea si mentenanta echipamentelor optoelectronice ;

 • Cunostinte de baza privind fizica atmosferei ;

 • Cunostinte prelucrare date atmosferice ;

 • Cunostine de operare PC si office (platforma Windows) ;

 • Cunostinte de programare (Python/Matlab/R/Origin) ;

 • Solide cunostinte de limba engleza, nivel B, conform Cardului European Comun de referinta pentru limbi straine ;

 • Experienta anterioara in cercetare-dezvoltare constituie un avantaj.

 

Postul este cuprins in planul de realizare al proiectului din cadrul Programului-nucleu PN 23 05/03.01.2023

 

Locul desfasurarii concursului: la sediul INOE 2000 din str. Atomistilor, Nr. 409, Orasul Magurele, Jud.Ilfov.

 

Inscrierea la concurs se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului in ziar.

 

Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000.

Relatii la telefon: - 031.4378.124, 021/ 457.45.22.

 

Graficul de desfasurare a concursului,

pentru ocuparea unui post de Absolvent studii universitare ciclul I

(anexa la decizia de numire a comisiei de concurs nr. 57/11.04.2023 si a

deciziei de numire a comisiei de solutionare contestatii nr. 58/11.04.2023)


Activitate

Data/termen limita

Anunt concurs in ziar si la sediul institutului

10.04.2023

Depunere dosar de concurs

10.04.2023-09.05.2023

Verificarea eligibilitatii dosarelor

10.05.2023-11.05.2023

Contestatie eligibilatate (24 ore de la afisarea eligibilitatiii la avizier institutie)

12.05.2023

Concurs

15.05.2023-16.05.2023

Afisare rezultate preliminare (la avizier institutie)

17.05.2023

Contestatie rezultate (3 zile lucratoare de la afisare rezultate)

18.05.2023-22.05.2023

Rezultate finale concurs

23.05.2023
  1. Depunere dosare (de la data anuntului in ziar si depunerea dosarelor): 30 de zile

  2. Verificarea eligibilitatii dosarelor: 1-2 zile de la data limita de depunere a dosarelor

  3. Contestatie eligibilitate: 24 de ore de la afisarea eligibilitatii (la avizier institutie)

  4. Concurs

  5. Afisare rezultate preliminare (la avizier institutie): 1-2 zile de la concurs

  6. Contestatii rezultate: 3 zile lucratoare de la afisare rezultate

  7. Afisare rezultate finale


NOTA: Durata si finalizarea concursului este de maxim 30 zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul comisiei de concurs, si de maxim 45 zile, la nivelul unitatii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

 

 

 

Anuntul original poate fi descarcat de aici.