Post cercetator stiintific gradul I, pe durata nedeterminata, norma intreaga, in domeniul Fizica

Aprilie 12, 2023

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE - DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs: 1 post cercetator stiintific gradul I, pe durata nedeterminata, norma intreaga, in domeniul Fizica, conform cerintelor din ROPOVA revizia 8/2021.


ANUNT

 

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE - DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov,scoate la concurs: 1 post cercetator stiintific gradul I, pe durata nedeterminata, norma intreaga, in domeniul Fizica, conform cerintelor din ROPOVA revizia 8/2021 :

 

Candidatii trebuie sa prezinte activitatea desfasurata anterior din care sa rezulte o experienta de lucru in urmatoarele domenii.

 

 • Fizica plasmei ;

 • Obtinerea de straturi subtiri utilizand tehnici de depunere in vid din faza fizica de vapori (PVD) ;

 • Diagnoza plasmelor de process prin metode optice si electrice ;

 • Caracterizarea straturilor subtiri folosind cel putin 3 din urmatoarele tehnici : FT-IR, XRD, SEM-EDX, AFM, Spectrofotemtrie UV-Vis, nanoindentare, Spectrofotomerie UV-Vis, nanoindentare, profilometrie de suprafata ;

 • Propunere, castigarea si implementarea de proiecte de cercetare.

 

Locul desfasurarii concursului: la sediul INOE 2000 din str. Atomistilor, Nr. 409, Orasul Magurele, Jud.Ilfov.

 

Inscrierea la concurs se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului in ziar.

 

Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000.

 

 

Relatii la telefon: 021/457.57.59 - 021/ 457.45.22.

 

 

Graficul de desfasurare a concursului,

pentru ocuparea unui post de Cercetator stiintific gradul I

(anexa la decizia de numire a comisiei de concurs nr. ………………….. si a

deciziei de numire a comisiei de solutionare contestatii nr. ………………….)


Activitate

Data/termen limita

Anunt concurs in ziar si la sediul institutului

10.04.2023

Depunere dosar de concurs

10.04.2023-09.05.2023

Verificarea eligibilitatii dosarelor

10.05.2023-11.05.2023

Contestatie eligibilatate (24 ore de la afisarea eligibilitatiii la avizier institutie)

12.05.2023

Concurs

22.05.2023-25.05.2023

Afisare rezultate preliminare (la avizier institutie)

26.05.2023

Contestatie rezultate (3 zile lucratoare de la afisare rezultate)

29.05.2023-31.05.2023

Rezultate finale concurs

06.06.2023
  1. Depunere dosare (de la data anuntului in ziar si depunerea dosarelor): 30 de zile

  2. Verificarea eligibilitatii dosarelor: 1-2 zile de la data limita de depunere a dosarelor

  3. Contestatie eligibilitate: 24 de ore de la afisarea eligibilitatii (la avizier institutie)

  4. Concurs

  5. Afisare rezultate preliminare (la avizier institutie): 1-2 zile de la concurs

  6. Contestatii rezultate: 3 zile lucratoare de la afisare rezultate

  7. Afisare rezultate finale


NOTA: Durata si finalizarea concursului este de maxim 30 zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul comisiei de concurs, si de maxim 45 zile, la nivelul unitatii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

 

 

Anuntul poate fi descarcat de aici.