Audit financiar

In vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene POS CCE: Axa 2. Competitivitate prin CDI – Operaţiunea O 2.2.1.
Proiect: ID 1887, Cod SMIS: 49164

Titlu: INFRASTRUCTURA MULTISITE PENTRU CRESTEREA CAPACITATII DE CERCETARE SI INOVARE IN DOMENIUL OPTOELECTRONICII SI INSTRUMENTATIEI ANALITICE
Acronim: INOVAOPTIMA

Beneficiar:
INSTITUTUL NAŢIONAL de CERCETARE DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA – INOE 2000 – Magurele, Ilfov

Modalitati de achizitie:
Achiziție directă, în conformitate cu art 19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

CPV:  792121004

Last modified on Marți, 24 Octombrie 2017 06:45