Misiunea institutului este de a dezvolta materiale pentru optoelectronica, de a proiecta dispozitive optoelectronice pentru a le cultiva prin aplicații industriale, precum și pentru a folosi tehnici inovatoare bazate pe optoelectronică pentru restaurarea artei și pentru domeniile de monitorizare / remediere a mediului.

Activitățile de cercetare-dezvoltare desfășurate în prezent sunt orientate spre:

  • Ingineria optoelectronică și instrumentele analitice
  • Stimularea cooperării în cercetare prin colaborarea cu universitățile și alte instituții de nivel superior;
  • Dezvoltarea colaborării internaționale, în cadrul proiectelor finanțate de UE și bilaterale;
  • Consolidarea consolidării capacității instituționale prin învățământul postuniversitar (masteranzi și doctoranzi inclusi în echipele de cercetare), dezvoltarea personalului, proiectarea curriculumului, cercetare și dezvoltare;
  • să utilizeze cadrul legal pentru un know-how eficient și transferul de tehnologie către instituțiile și companiile publice;
  • să sporească punctele de vedere științifice, să-și extindă diseminarea și să promoveze valorificarea cercetării;
  • actualizarea facilităților de cercetare;
  • crearea unui mediu stimulativ și competitiv, prietenos cu cercetătorii printr-un sistem de management actualizat.