Consiliul de Administratie

Consiliul de Administratie este organismul care asigura supravegherea respectarii prevederilor legale ce privesc organizarea si functionarea institutului nostru.

Membrii Consiliului de Administratie sunt:

Rădvan Roxana Președinte Director general al INOE 2000
Nicolae Doina Nicoleta Membru Președinte al Consiliului Știintific al INOE 2000
Dobre Elena Membru Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale
Ruxandra Popescu Membru Reprezentant al Ministerului Cercetării, inovării și Digitalizării
Marian Niculescu Membru Specialist, Ministerul Cercetarii,
Inovarii si Digitalizarii
Burda loan Membru Specialist, Universitatea Babeș Bolyai
Crenguța Biță Membru Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice