Consiliul de Administratie

Consiliul de Administratie este organismul care asigura supravegherea respectarii prevederilor legale ce privesc organizarea si functionarea institutului nostru.

Membrii Consiliului de Administratie sunt:

Savastru Roxana Președinte Director general al INOE 2000
Nicolae Doina Nicoleta Membru Președinte al Consiliului Știintific al INOE 2000
Popescu Ruxandra
Membru Reprezentant al Ministerului Cercetării și Inovării
Cojoc Marin
Membru Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice
Dobre Elena Membru Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale
Popescu Dan Membru Specialist, Ministerul Cercetării și Inovării
Burda loan Membru Specialist, Universitatea Babeș Bolyai