Consiliul director

Consiliul Director este responsabil de gestionarea activităților institutului și reprezintă organizația pe plan intern și pe plan extern.

Consiliul definește politica științifică și de cercetare a organizației și elaborează planurile de dezvoltare. De asemenea, Consiliul negociază obținerea finanțărilor instituționale și definește modalitatea de distribuire între departamente.

Coordonarea consiliului director este asigurata de:

Roxana Savastru

Director General, responsabil cu conducerea activitatii institutului si elaborarea strategiei de dezvoltare a acestuia.

Membri consiliuluii director sunt:

Aneta Popescu

Director Economic

Doina Nicolae

Președintele Consiliului Științific

Roxana Radvan

Director INOE Central

Mircea Chintoianu

Director ICIA

Catalin Dumitrescu

Director IHP

Bianca Balc

Contabil ICIA

Ecaterina GHEORGHE

Contabil IHP