Concurs pentru ocuparea unui post cercetator stiintific gradul I, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, in domeniul Ingineria Materialelor,

Iunie 10, 2023

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE - DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post cercetator stiintific gradul I, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, in domeniul Ingineria Materialelor, conform cerintelor din ROPOVA revizia 8/2021 :

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE-DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post de Cercetator stiintific pe durata nedeterminata, cu norma intreaga conform criteriilor prevazute in ROPOVA Revizia 8/25.02.2021, cu urmatoarele cerinte :
 Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare) in fizica ;
 Student al unei scoli doctorale in domeniul Fizica Starii Condensate, cu toate examenele si referatele sustinute;
 Vechime minima in activitatea de cercetare-dezvoltare in specialitate de 2 ani sau vechime minima in alte activitati, de 4 ani;
 Experienta in participarea la proiecte nationale si internationale;
 Cunostinte solide in domeniul fizicii corpului solid cu aplicatii in depuneri de filme subtiri anorganice, structuri fotovoltaice si celule solare, nanomateriale si nanostructuri, dispozitive electronice si optoelectronice;
 Cunostinte solide in domeniul caracterizarilor optice (spectroscopie optica), morfologice (AFM, SEM), structurale (XRD) si electrice (curent-tensiune);
 Cunostinte in Sisteme de operare: Windows XP, 7, 10; Pachet Microsoft Office 2013/2016; Programe specifice de prelucrare spectre: OriginLab;
 Cunostinte solide de limba engleza;
 Abilitati superioare de comunicare si lucru in echipa.
Postul este cuprins in planul de realizare al proiectului din cadrul Programului-nucleu PN 23 05, Ctr. 11N/03.01.2023
Locul desfasurarii concursului: la sediul INOE 2000 din str. Atomistilor, Nr. 409, Orasul Magurele, Jud.Ilfov.

 

Inscrierea la concurs se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului in ziar.
Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000.
Relatii la telefon: - 0314050791, 021457.45.22.

 

Graficul de desfasurare a concursului,
pentru ocuparea unui post de Cercetator stiintific gradul I
(anexa la decizia de numire a comisiei de concurs nr. ………………….. si a
deciziei de numire a comisiei de solutionare contestatii nr. ………………….)

 

Activitate Data / termen limită
Anunt concurs in ziar si la sediul institutului 03.05.2023
Depunere dosar de concurs 03.05.2023-02.06.2023
Verificarea eligibilitatii dosarelor 06.06.2023-07.06.2023
Contestatie eligibilatate (24 ore de la afisarea
eligibilitatiii la avizier institutie)
08.06.2023
Concurs 12.06.2023-19.06.2023
Afisare rezultate preliminare (la avizier
institutie)
20.06.2023
Contestatie rezultate (3 zile lucratoare de la
afisare rezultate)
21.06.2023-23.06.2023
Rezultate finale concurs 26.06.2023

 

1. Depunere dosare (de la data anuntului in ziar si depunerea dosarelor): 30 de zile
2. Verificarea eligibilitatii dosarelor: 1-2 zile de la data limita de depunere a dosarelor
3. Contestatie eligibilitate: 24 de ore de la afisarea eligibilitatii (la avizier institutie)
4. Concurs
5. Afisare rezultate preliminare (la avizier institutie): 1-2 zile de la concurs
6. Contestatii rezultate: 3 zile lucratoare de la afisare rezultate
7. Afisare rezultate finale

NOTA: Durata si finalizarea concursului este de maxim 30 zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul comisiei de concurs, si de maxim 45 zile, la nivelul unitatii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.