Cercetator stiintific gradul III

Octombrie 30, 2023

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE-DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post cercetator stiintific gradul III, cu norma intreaga, pe durata
nedeterminata

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE-DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICA INOE 2000 cu sediul in Str. Atomistilor, Nr. 409, Oras Magurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs 1 post cercetator stiintific gradul III, cu norma intreaga, pe durata
nedeterminata cu urmatoarele cerinte: 

• Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori studii echivalente (studii universitare de licenta si studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare) in Fizica;

• Diploma de doctor in domeniul Fizica;
• Vechime minima in activitatea de cercetare in specialitate/invatamant superior – 6 ani sau 4 ani daca au titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului, sau vechime minima in alte activitati – 10 ani sau 8 ani daca au titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului;
• Experienta in participarea/redactarea de proiecte nationale si internationale;
• Cunostinte solide in domeniul fizicii corpului solid cu aplicatii in depuneri de nanomateriale prin tehnici de Magnetron Sputtering, PECVD, Plasma Jet, dispozitive electronice si optoelectronice;
• Cunostinte solide in domeniul caracterizarilor optice (spectroscopie optica), morfologice (AFM, SEM), structurale (XRD) si electrice (curent-tensiune, efect Hall, Van der Pauw);
• Cunostinte solide de electronica si de programare in LabView;

• Cunostinte solide de utilizare a produselor Microsoft (Office &Windows); Programe specifice de prelucrare spectre: OriginLab; Limbaje de programare: LabView;

• Cunostinte solide de limba engleza;

• Abilitati superioare de comunicare si lucru in echipa;

 

Locul desfasurarii concursului: la sediul INOE 2000 din str. Atomistilor, Nr. 409, Orasul Magurele, Jud.Ilfov.

 

Inscrierea la concurs se face in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului in ziar.
Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000.
Relatii la telefon: - 031/4056398 - 021/4574522.

 

Graficul de desfasurare a concursului,

pentru ocuparea unui post de Cercetator stiintific gradul III
(anexa la decizia de numire a comisiei de concurs nr. ………………….. si a
deciziei de numire a comisiei de solutionare contestatii nr. ………………….)

 

Activitate Data / termen limită
Anunt concurs in ziar si la sediul institutului 30.10.2023
Depunere dosar de concurs 30.10.2023-28.11.2023
Verificarea eligibilitatii dosarelor 29.11.2023-04.12.2023
Contestatie eligibilatate (24 ore de la afisarea
eligibilitatiii la avizier institutie)
05.12.2023
Concurs 06.12.2023-08.12.2023
Afisare rezultate preliminare (la avizier
institutie)
11.12.2023
Contestatie rezultate (3 zile lucratoare de la
afisare rezultate)
12.12.2023-14.12.2023
Rezultate finale concurs 15.12.2023

 

1. Depunere dosare (de la data anuntului in ziar si depunerea dosarelor): 30 de zile
2. Verificarea eligibilitatii dosarelor: 1-2 zile de la data limita de depunere a dosarelor
3. Contestatie eligibilitate: 24 de ore de la afisarea eligibilitatii (la avizier institutie)
4. Concurs
5. Afisare rezultate preliminare (la avizier institutie): 1-2 zile de la concurs
6. Contestatii rezultate: 3 zile lucratoare de la afisare rezultate
7. Afisare rezultate finale

NOTA: Durata si finalizarea concursului este de maxim 30 zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul comisiei de concurs, si de maxim 45 zile, la nivelul unitatii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.