Anual Report 2008

Print

Cercetarea – in special cea de avangarda - este acum poate cel mai dinamic sector de activitate, supus celor mai dure competitii si permanent sub presiunea solicitarilor de piata. In drumul de la idee la aplicatie - cercetarea este primul segment, cel care adjudeca sau pierde, pentru care nu exista vice-campioni.

 

La Lisabona, Goteborg si Barcelona rolul stiintei si tehnologiei a fost considerat primordial in asigurarea unei economii bazate pe cunoastere, cu o crestere sustinuta si stabila, capabila sa genereze locuri de munca, coeziune sociala si regionala, sa satisfaca nevoile sociale si sa asigure sanatatea mediului.

In acest context general, Institutul National de C-D pentru Optoelelctronica a dezvoltat in anul 2005 cercetari fundamentale si aplicative in domeniul optoelectronicii, bazate pe procesele de interactie ale campului optic cu materia, de metode complementare din domeniul chimiei analitice, al fizicii presiunilor inalte, corelate cu tematica prioritara din cadrul PC 7 si cu strategia de cercetare a institutului.

Potentialul stiintific ridicat este astazi asigurat de experienta profesionala acumulata in ultimii ani si de dotarea mult imbunatatita pe parcursul celor 9 ani de la infiintare, chiar performanta in unele directii de activitate.

Mobilitate, adaptabilitate, profesionalism, tenacitate si corectitudine sunt repere impuse intregului personal al institutului, printr-un management modern si energic. INOE 2000 este dovada clara a avantajelor pe care le genereaza in timp sistemul competitional. Participarea cercetatorilor la proiecte internationale - cu obiective si termene clare, impuse contractual, in care solicitarile fiecarui participant sunt respectate, iar obligatiile neindeplinite sunt descalificante pe termen lung - a reprezentat cea mai buna forma de instruire pentru intregul colectiv, ajungand astazi ca unele proiecte europene sa fie coordonate de cercetatori romani.

Urmare a faptului ca viitorul este o lume a competitiei, au fost acceptate toate provocarile competitionale la care institutul a fost eligibil si care aveau tangenta cu obiectul de activitate. Acestea se refera la proiecte complexe cu multi parteneri, la centre si retele de excelenta, la proiecte cu caracter de cercetare fundamentala si aplicativa.

Expunerea activitatilor desfasurate la INOE 2000 in anul 2005 au menirea de a trezi interesul si dorinta de cunoastere prin apropierea de un domeniu care se bucura de strategii mondiale pentru urmatoarele decenii 

 

Download full report

 

Wednesday the 22nd. Copyright © INOE 2012
Implemented by networks