Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE-2000 Măgurele, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.655 din 26 august 2016, Partea I.

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE-2000 Măgurele are sediul în Str. Atomiştilor nr. 409, Măgurele, Ilfov.

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin HG nr.987 din 25 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE-2000 Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României  nr.802 din 5 septembrie 2005, Partea I.

Condiţiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevazută în anexa la HG nr. 576/2016.

Componenţa dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016.

Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro.

Data limită de depunere on-line: 30.10.2016.

Ora limită de depunere on-line: 1600.

Programul de desfăşurare a concursului:

 

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului de concurs

16.09.2016

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaţilor

30.10.2016

Data limită pentru verificarea şi selecţia dosarelor de concurs – etapa I

02.11.2016

Data limită pentru analiza şi evaluarea dosarelor de concurs – etapa II / faza I

13.11.2016

Data pentru realizarea interviului – etapa II / faza II

14.11.2016

Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat căştigător

25.11.2016

Locul de desfăşurare a interviului: sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare – Bucureşti, Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Sector 1.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul tehnic al comisiei de concurs. Date de contact: Daniela Iacob (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 021.316.29.77) / Camelia Marinescu (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 021.316.29.77 / Gina Grec (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 021.318.30.69).

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro si www.inoe.ro/en.html. 

 

 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a INCD INOE 2000
 2. Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, încheiat conform legii
 3. Raportul Anual de Activitate al INOE 2000 pentru anul 2014
  1. Raportul Anual 2014
  2. Anexa 1 - Raport Anual
  3. Anexa 2 - Raport Anual
  4. Anexa 3 și 3a - Raport Anual
  5. Anexa 4 - Raport Anual
  6. Anexa 5 - Raport Anual
  7. Anexa 6 - Raport Anual
  8. Anexa 7 - Raport Anual
  9. Anexa 8 - Raport Anual
 4. Raportul Anual de Activitate al INOE 2000 pentru anul 2015
  1. Raportul Anual 2015
  2. Anexa 1 - Raport Anual
  3. Anexa 2 - Raport Anual
  4. Anexa 3 și 3a - Raport Anual
  5. Anexa 4 - Raport Anual
  6. Anexa 5 - Raport Anual
  7. Anexa 6 - Raport Anual
  8. Anexa 7 - Raport Anual
  9. Anexa 8 - Raport Anual
 5. Lista contractelor de Cercetare-Dezvoltare aflate în derulare.
 6. Raport financiar
 7. Lista cu Principalele Acte Normative aplicabile INCD INOE 2000
 8. Acte Normative specifice prin care se stabilesc standardele minimale Naționale pentru acordarea titlurilor (gradelor profesionale) de Cercetător Științific Gradul I respectiv  de Cercetător Științific Gradul II.
  1. Anexa 1 la ctele normative specifice care reglementează organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/acordarea titlurilor (gradelor profesionale) de cercetător ştiinţific gradul I și, respectiv, de cercetător ştiinţific gradul II
 9. Domeniul/Domeniile de Cercetare-Dezvoltare ale INCD INOE 2000
 10. Model Contract de Management

 

Bibliografie Generală:

 • Ordonanța Guvernului nr . 57/2002 privind Cercetarea Științifică și Dezvoltarea Tehnologică, publicată în Monitorul Oficial Partea I Nr. 643/30 Aug 2002, aprobată cu modificări prin Legea Nr. 324/8 Iul 2003 publicat în Monitorul Oficial Partea I Nr. 514/16 Iul 2003, cu modificările și completările urlterioare.
 • Legea Nr. 319/ 8 Iul 2003 privind Statutul personalului de Cercetare-Dezvoltare publicată în Monitorul Oficial Partea I Nr. 530/23 Iul 2003.
 • Hotărârea Guvernului Nr. 637/29 Mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru de Organizare și Funcționare a Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial Partea I Nr. 418/16 Iun 2003.
 • Hotărârea Guvernului Nr. 929 / 2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Cercetare, Devoltare şi Inovare 2014-2020.
 • Hotărârea Guvernului Nr. 583 / 2015 privind aprobarea Planului Național de Cercetare, Devoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).
 • Hotărârea Guvernului Nr. 45 / 2016 privind organizarea și funcționare Autorității Naţionale pentru Cercetare Științifică și Inovare, publicată în Monitorul Oficial Partea I Nr. 100 / 9 Feb 2016.